​سومل
 فروش انواع مواد شیمیایی 

مشاهده محصولات
برند های قابل تامین
لیست برند ها

صنایع رنگ و رزین         صنایع پتروشیمی              فوم و پلی اورتان​​​​​​

انواع هاردنر

هاردنر های: دزمادور -کرونیت - آکیانگ 

متا آکریلیک اسید - اکریلیک اسید - بوتیل اکریلات

​متوکسی پروپانول - اتیلن گلیکول - بوتیل گلیکول 

خمیر آلومینیوم - دی اکسید تیتان - پیگمنت

استون - سیکلو هگزانون - متیل اتیل کتون 

ایزو پروپیل الکل - اتانول - تگزانول

انواع گلیکول
انواع حلال
انواع مونومر
انواع افزودنی
انواع الکل