تامین CORONATE MPAX-75 شرکت Tosoh ژاپن ( کرونیت )

شرکت سومل به لطف شرکتهای پارتنر خود به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان CORONATE MPAX-75 شرکت Tosoh  ژاپن یا همان کرونیت در صنایع رنگ و رزین شناخته میشود   در اینجا به بررسی CORONATE MPAX-75 یا همان کرونیت مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین می پردازیم: خصوصیات شیمیایی پلی ایزوسیانات اصلاح شده مبتنی بر HDI ، حاوی ایزوسیانورات.  فرم CORONATE MPAX-75 تقریباً 75٪ محتوای جامد حاوی زایلن …
ادامه مطلب