اکچویتورها

هدف اکچویتور کنترل ولو تأمین نیروی محرکه‌ی لازم برای به کار انداختن مکانیزم ولو می‌باشد. کنترل ولوهای ساقه کشویی و چرخشی هر دو از اکچویتورهای یکسانی بهره می‌برند، که از آن جمله می‌توان اکچویتور نیوماتیکی، هیدرولیکی، موتور الکتریکی، و دستی را نام برد. در پست مربوط به کنترل ولو نیز میتوانید مطالب بسیار سودمندی را مطالعه بفرمایید.  اکچویتورهای نیوماتیکی (Pneumatic actuators) اکچویتورهای نیوماتیکی با تحت فشار قرار دادن یک دیافراگم …
ادامه مطلب

انواع کنترل ولو

کنترل ولو  Control Valve یکی از رایج ترین المان‌های کنترل نهایی در سیستم‌های کنترل صنعتی، کنترل ولو می‌باشد. کنترل ولو برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می‌کند. برخی از طرح‌های کنترل ولو برای کنترل گسسته‌ی (on / off) فلوی سیال در نظر گرفته شده اند، در حالی که برخی دیگر برای تنظیم فلوی …
ادامه مطلب