شیر Block and Bleed Valve یا شیر انسداد و تخلیه

در کارخانه مواد شیمیایی، ما باید تجهیزات خاصی را به طور مکرر برای تمیز کردن، نگهداری و تعمیر جدا کنیم. در این حالت باید تجهیزات را کاملاً ایزوله کنیم زیرا سیالات شیمیایی معمولا  قابل اشتعال یا سمی هستند و هرگونه نشت سیال می تواند مشکل بزرگی ایجاد کند. برای جداسازی مکانیزم خاصی وجود دارد که به آن شیر انسداد و تخلیه یا شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB​​​​​​​ می‌گویند. در واقع شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB چیزی نیست جز ترکیبی از یک یا دو شیر قطع کننده جریان و شیر تخلیه جریان.

برای تعمیر یا تمیز کردن یکی از اجزای سیستم، ما نمی توانیم تمام کارخانه را تعطیل کنیم و سپس روی قسمت خاصی کار کنیم، در نتیجه از یک شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB استفاده می کنیم که فشار سیستم را کاهش می دهد و یک بخش خاص را ایزوله می کند و بدون ایجاد مشکل برای کل کارخانه می توانیم روی آن بخش کار کنیم و به همین دلیل است که سیستم شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB بسیار مفید است و در تمام پلنت ها از این نمونه شیر استفاده می شود.
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

انواع شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB

شیر انسداد و تخلیه واحد Single Block and Bleed Valve
سیستم تکی شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB از یک شیر انسداد کننده که معمولا بال ولو است و یک شیر تخلیه تشکیل شده است. یک انسداد و شیر تخلیه در فرآیندهایی استفاده می شود که مانند یک سیستم فشار پایین معمولا خیلی مهم نیستند و هنگامی که سیال فرآیند قابل اشتعال یا سمی نیست، می توانیم از یک بلوک و سیستم شیر تخلیه استفاده کنیم. در اینجا یک شیر انسداد داریم که معمولاً یک بال ولو است و یک شیر تخلیه که معمولاً یک شیر سوزنی یا نیدل ولو است. هر زمان که بخواهیم تجهیزاتی را ایزوله کنیم، باید با بستن شیر انسداد، جریان سیال فرآیند را مسدود کنیم و پس از آن، باید شیر تخلیه را باز کنیم تا هواگیری شود یا مایع اضافی فرآیند بین تجهیزات و شیر انسداد خارج شود. 
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
شیر انسداد و تخلیه دوبل Double Block and Bleed Valve
این نوع شیر انسداد و تخلیه Block & Bleed Valve یا شیر DBB شامل دو ولو انسداد کننده مجزا و یک شیر تخلیه بین آنها است که مایع را تخلیه می کند. در واقع ما در اینجا سه ولو داریم.
به این نمونه ولو به اختصار DBB هم میگویند.


​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​
​​
یونیت شیر انسداد و تخلیه دوبل  Single Unit Double Block and Bleed Valve 
در این نمونه شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB، ما سه شیر دو شیر بلوک، و یک شیر تخلیه در یک یونیت داریم که دارای مزایای زیادی مانند صرفه جویی در فضا، وزن کمتر و سهولت کار است و این ولو سیستم را بهتر از سایر گزینه ها ایزوله می کند و درواقع در اینجا کل سیستم را از دو طرف بالادست و پایین دست جدا می کند. دریچه بین دو شیر انسدادی را شیر تخلیه می گویند.
پس از جداسازی شیر تخلیه مایع را از حفره بین دو شیر بلوک تخلیه می کند.
​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

کاربرد شیر انسداد و تخلیه Block and Bleed Valve یا شیر DBB
- برای جداسازی تجهیزات یا لوله خاص
- برای تعمیر و نگهداری
- مورد استفاده در صنایع نفت و گاز
- برای تمیز کردن سیستم

شیر انسداد و تخلیه یا بلاک اند بلیو ولو Block & Bleed Valve
شیر انسداد و تخلیه یا بلاک اند بلیو ولو Block & Bleed Valve