مشاوره فنی

​سومل مفتخر است که با کمک اساتید حوزه صنعت و مدرسین تخصصی در راستای دانش افزایی، خدمات مشاوره فنی را در حوزه های تخصصی زیر ارائه دهد:

- خدمات مهندسی 
- خدمات مشاوره کیفی و بازرسی فنی
- خدمات تسریع بخشی و پیگیری ساخت

در همین راستا، وبسایت تخصصی سومل با گردآوری مطالب تخصصی حوزه  کالاهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، برآن است که با همکاری علاقمندان، بستری جهت هم افزایی دانش و تجربه را ایجاد نماید.