مبدل های حرارتی​​​​​​​: نکات کاربردی

·      اگر هر دو سیال تمیز و بدون رسوب باشند، انتخاب محل جریان آنها در Shell یا Tube ممکن می‌باشد و تمام انواع مبدل‌های حرارتی در این مورد قابل استفاده می‌باشند که میزان انتقال حرارت مورد نیاز، در انتخاب نوع مبدل حائز اهمیت است.

·      اگر یکی از دو سیال کثیف باشد، بهتر است که در Tube جریان پیدا کند بدلیل اینکه تمیز کردن آن‌ها آسان تر است و در این صورت Tube Baudel باید از نوع مستقیم باشد و نوع Tube -U مناسب نمی‌باشد.

·      اگر یکی از دو سیال بصورت گاز و یا گاز همراه با مایع باشد، بهتر است که در Shell جریان داشته باشد.·      اگر هدف، مایع کردن بخار (Condensation) باشد در این صورت سیال بخار باید در Shell جریان داشته باشد.

·      اگر نگهداری گرما یا سرمای یکی از دو سیال از نظر اقتصادی مهم باشد، بهتر است که آن سیال در Tube‌ها جریان داشته باشد.

·      اگر گرما و یا سرمای سیالی که در Shell جریان دارد زیاد باشد و همچنین اگر کنترل درجه حرارت دو سیال مهم باشد، در این شرایط مبدل حرارتی می‌بایست عایق بندی شود.

·       اگر یکی از دو سیال آب باشد و درجه حرارت آن از ۵۰ درجه سانتیگراد معادل ۱۲۲ درجه فارنهایت بالاتر رود، در داخل مبدل حرارتی رسوب Co3ca تشکیل خواهد شد.

·      اگر یکی از دو سیال در حین انتقال حرارت در مبدل درجه حرارتش به حدی برسد که امکان تبخیر داشته باشد (بخار شدن مایع)، بهتر است که سیال از نازل پایین مبدل وارد و توسط نازل بالایی خارج شود.

·      اگر اختلاف درجه حرارت در سیال زیاد باشد از مبدل حرارتی نوع U- Tube و یا Floting Head باید استفاده نمود.
​​​​​​​
·      استفاده از مبدل حرارتی نوع Fixed Head زمانی ممکن است که پوسته ی این مبدل حرارتی دارای اتصال انبساطی (Expansion Joint) باشد.
·      اگر حجم دو سیال کم و اختلاف درجه حرارت آنها زیاد باشد در این صورت از مبدل‌های حرارتی چند مسير (4 pass  Pass or2) و یا مبدل حرارتی Double Pipe استفاده می‌شود.
​​​​​​​